(Altium Designer, Eplan, Mentor Graphics, Zuken E³) Phát triển từ đầu đến cuối các sản phẩm cơ điện tử nhờ các ngành tích hợp Các giao diện phù hợp kết nối các công cụ và quy trình và do đó đảm bảo sự cộng tác…