Thay đổi kỹ thuật tạo thành một trong những quá trình chính trong vòng đời của sản phẩm. Chúng tác động lên chất lượng, chi phí và thời gian đưa ra thị trường nên đòi hỏi phải lập kế hoạch, thực hiện và tạo tài liệu ngắn gọn. Quản lý thay đổi kỹ thuật số, dựa trên quy trình làm việc của CONTACT Elements cung cấp cho các nhà sản xuất một giải pháp thay thế mạnh mẽ cách tiếp cận thủ công truyền thống, dựa trên giấy. Các thư mục thay đổi công nghệ thông tin được xác định rõ ràng với tất cả các bộ phận, tài liệu và mô hình liên quan, cùng với kiểm

Thay đổi kỹ thuật tạo thành một trong những quá trình chính trong vòng đời của sản phẩm. Chúng tác động lên chất lượng, chi phí và thời gian đưa ra thị trường nên đòi hỏi phải lập kế hoạch, thực hiện và tạo tài liệu ngắn gọn. Quản lý thay đổi kỹ thuật số, dựa trên quy trình làm việc của CONTACT Elements cung cấp cho các nhà sản xuất một giải pháp thay thế mạnh mẽ cách tiếp cận thủ công truyền thống, dựa trên giấy. Các thư mục thay đổi công nghệ thông tin được xác định rõ ràng với tất cả các bộ phận, tài liệu và mô hình liên quan, cùng với kiểm soát quy trình, cung cấp khung theo mục tiêu cho các quy trình thay đổi kỹ thuật số.

Thay đổi kỹ thuật chiếm tới 50% chi phí phát triển! Điều này có nghĩa là có tiềm năng lớn để giảm chi phí và tung ra thị trường nhanh hơn. Với Thay đổi kỹ thuật (EC : Engineering Change) của CONTACT, bạn có thể kiểm soát các thay đổi đối với sản phẩm của mình một cách linh hoạt và đáng tin cậy: Các quy trình thay đổi có vòng đời được kiểm soát trạng thái riêng. Các mẫu cho các biện pháp xác minh được ưu tiên cho công ty cung cấp cho người dùng quy trình làm việc để thực hiện quy trình tối ưu, ví dụ trên cơ sở mức độ trưởng thành của sản phẩm

Đẩy nhanh quá trình thay đổi của bạn thông qua quy trình làm việc kỹ thuật số và các tiêu chuẩn

Thay đổi kỹ thuật chiếm tới 50% chi phí phát triển! Điều này có nghĩa là có tiềm năng lớn để giảm chi phí và tung ra thị trường nhanh hơn. Với Thay đổi kỹ thuật (EC : Engineering Change) của CONTACT, bạn có thể kiểm soát các thay đổi đối với sản phẩm của mình một cách linh hoạt và đáng tin cậy: Các quy trình thay đổi có vòng đời được kiểm soát trạng thái riêng. Các mẫu cho các biện pháp xác minh được ưu tiên cho công ty cung cấp cho người dùng quy trình làm việc để thực hiện quy trình tối ưu, ví dụ trên cơ sở mức độ trưởng thành của sản phẩm

Hiệu ứng đẩy do hệ thống kiểm soát

Sử dụng số hóa để tăng tốc các quy trình thay đổi của bạn so với các quy trình dựa trên giấy. Thay đổi kỹ thuật hỗ trợ các quy trình của bạn thông qua đẩy quy trình làm việc qua e-mail và quản lý tác vụ tích hợp. Tăng tốc quá trình bằng cách xử lý các nhánh song song của quy trình làm việc và tự động cung cấp cho các bộ phận chuyên môn như: bộ phận phát triển sản phẩm, Tạo công cụ và mô hình hoặc Lập kế hoạch sản xuất với các trạng thái phát triển hiện tại. Tận dụng lợi ích của các quy trình tự động như phát hành hàng loạt các mô hình và chi tiết CAD hoặc tính toán cấu hình của các quy trình thử nghiệm, ví dụ trên cơ sở loại sản phẩm và mức độ trưởng thành.

Trình quản lý tác vụ

Tùy thuộc vào nhóm sản phẩm và mức độ trưởng thành của sản phẩm, nhân viên của bạn kiểm tra và xử lý các thay đổi từ các quan điểm khác nhau, ví dụ như liên quan đến chi phí, sự gia tăng của khách hàng, phân công nhà máy, tuân thủ, v.v. Các mẫu EC, cùng với các quy tắc của bạn về các biến thể, đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được cung cấp các nhiệm vụ xác minh và phát hành tương ứng theo vai trò cụ thể của họ. Điều này có thể thực hiện được nhờ Trình quản lý tác vụ, cho biết tất cả các tác vụ có liên quan đến họ, cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các tài liệu và thông tin cần thiết và thực hiện các hoạt động tương ứng.

Đơn giản hóa công việc của nhân viên với các thư mục kỹ thuật số và Trình quản lý tác vụ

Kiểm soát quy trình được hỗ trợ bởi quy trình làm việc kết hợp với các thư mục thay đổi kỹ thuật số mang lại sự minh bạch tối đa. Các thư mục chứa tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết để đánh giá và thúc đẩy sự thay đổi kỹ thuật. Cung cấp cho tất cả những người tham gia tại tất cả các địa điểm trên toàn thế giới quyền truy cập trực tiếp vào tất cả các mô hình, tài liệu và thông tin cần thiết phù hợp với quyền cá nhân của họ.

Tài liệu đang xử lý

Engineering Change không chỉ cung cấp các quy trình được tiêu chuẩn hóa và trình tự xử lý minh bạch mà còn cung cấp tài liệu từ đầu đến cuối. Nhân viên của bạn không phải ghi lại thông tin riêng biệt để tuân thủ các yêu cầu tài liệu khác nhau, ví dụ: trong khuôn khổ làm việc được chỉ thị bởi máy tính. Những yêu cầu này và các yêu cầu tuân thủ khác được đáp ứng tự động nhờ vào tài liệu “đang xử lý” đi kèm. Chúng tôi gọi nguyên tắc này là “tuân thủ trong quy trình”.

Xác thực phân tích các thay đổi kỹ thuật bằng mô hình 3D

Kiểm soát đáng tin cậy các quy trình thử nghiệm và phát hành của bạn

Những thay đổi kỹ thuật thường có thể được đánh giá tốt nhất trên cơ sở hình học mô hình. Với CONTACT 3D

Connect, bạn có thể cung cấp cho nhân viên của mình khả năng này và do đó xác nhận việc đánh giá thay đổi. 3D Connect làm cho các mô hình 3D và thông tin có sẵn trên mọi máy trạm mà không cần hệ thống CAD hoặc trình xem riêng biệt. Gạch đỏ và đánh dấu rất dễ thực hiện và có thể được chia sẻ trực tiếp với đồng nghiệp. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát đáng tin cậy các quy trình thay đổi, đánh giá và phê duyệt của mình cùng với thông tin từ cấu trúc sản phẩm và cơ sở tài liệu .

Lợi ích cho doanh nghiệp và nhân viên

  • Đẩy nhanh quá trình thay đổi thông qua quy trình làm việc và tiêu chuẩn kỹ thuật số
  • Đơn giản hóa công việc với các thư mục kỹ thuật số và Trình quản lý tác vụ
  • Lập bản đồ các quy trình thay đổi dễ dàng và linh hoạt và hưởng lợi từ tài liệu đầu cuối
  • Xác thực phân tích các thay đổi kỹ thuật bằng mô hình 3D
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Với lựa chọn dưới đây, SoluCA sẽ liên lạc với bạn