SoluCA sẽ cập nhật các bài viết chuyên môn, các báo cáo chuyên ngành từ tổ chức tư vấn, các hãng phát triển hệ thống, các chuyên gia để chia sẻ với quý khách các thông tin và tài liệu tham khảo trong các lĩnh vực: Quản lý tài liệu, quản lý dự án, PDM (Product Data Management), PLM (Product Lifecycle Management), BOM, Engineering Change… Các bài viết trên áp dụng cho các ngành công nghiệp: gia công chế tạo cơ khí, cơ khí ô tô, chế tạo máy, máy tự động hóa, thiết bị y tế, khuôn mẫu, chế biến gỗ.

Với mong muốn sưu tập và chia sẻ một số tài liệu chuyên môn liên quan đến hệ thống quản lý (PDM/PLM) cho khối kỹ thuật và R&D, SoluCA cùng đội ngũ mong các tài liệu, bài viết góp phần cho cộng đồng tham khảo trong quá trình xây dựng hệ thống và chuyển đổi hệ thống cho đội ngũ kỹ thuật và R&D.

Một số tài liệu được tạm dịch sang tiếng Việt sẽ được đính kèm phiên bản gốc tại các trang sau của bản tài liệu đính kèm.