By using our website, you agree to the use of our cookies.

Toggle menu

CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO BỘ PHẬN KỸ THUẬT
TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Chuyển đổi số cho bộ phận thiết kế và quản lý kỹ thuật

Đã triển khai thành công và đang vận hành tại nhiều công ty trong ngành gia công chế tạo cơ khí tại Việt Nam. Mang lại giá trị đích thực cho sản xuất và kinh doanh hàng ngày.
3DS_2014_BRAND_LABELS_SWK_CertServcPrtnr - 124

Chứng chỉ triển khai

CONTACT_Software_CMYK[8295]

Đối tác từ nước Đức

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

trong quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp của bạn

Tư vấn

Lộ trình và phạm vi triển khai

Kết nối đồng bộ với các hệ thống khác

Tổ chức và đào tạo nhân sự

Lựu chọn và đầu tư phần mềm liên quan

undraw_folder_39kl

Triển khai

Chuyên sâu cho doanh nghiệp gia công chế tạo

Tích lũy nhiều kinh nghiệm (Xem tại Projects)

Nền tảng hệ thống tin cậy từ Mỹ và Đức

Chìa khóa trao tay

we-offer-2-1

Chuyển đổi dữ liệu

Chuẩn hóa bản vẽ và tài liệu theo tiêu chuẩn

Hệ thống hóa hồ sơ tài liệu phù hợp với hệ thống

Tối đa hóa khả năng khai thác dữ liệu

Hệ thống thư viện đa dạng

insurance

Nhóm ngành

đã triển khai thành công

Capture4 Capture4

Khách hàng của chúng tôi

trong hơn 10 năm nỗ lực và cộng tác

“Đội ngũ quản lý cấp trung không thể thiếu hệ thống này một buổi”. Ông Đỗ Phước Tống phát biểu tại một diễn đàn khi được hỏi về hệ thống PDM mà SoluCA đã triển khai cho Duy Khanh

Đỗ Phước Tống

Chủ tịch

Công ty cơ khí DUY KHANH

This is heading element

CEO

This is heading element

Liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin chi tiết hơn

Copyright 2023, SoluCA Co., Ltd.