Dịch vụ chúng tôi cung cấp

trong triển khai PDM/PLM và chuyển đổi số

Tư vấn

 • Tư vấn lựa chọn phân hệ và mô hình phù hợp
 • Phạm vi áp dụng và triển khai
 • Tư vấn kết nối PDM/PLM với ERP, MES, IoT
 • Lựu chọn và đầu tư phần mềm và phần cứng phù hợp
 • Dịch vụ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia Đức trên 30 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống và kết nối hệ thống toàn cầu

Triển khai

 • Triển khai hệ thống PDM/ PLM
 • Triển khai quản lý dự án và hồ sơ dự án ( Hybrid Project Management)
 • Kết nối và đồng bộ với ERP, MES, IoT
 • Chuẩn hóa bản vẽ và hồ sơ kỹ thuật theo hệ thống
 • Triển khai hệ thống bảo vệ tài liệu và hồ sơ (DLP)
 • Triển khai dưới sự hướng dẫn, giám sát từ chuyên gia Đức

Chuyển đổi dữ liệu

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu mới phù hợp với hệ thống mới (Vật liệu, biểu mẫu, báo cáo)
 • Xây dựng thư viện sản phẩm (Thư viện sản phẩm, cụm, chi tiết, các thành phần tiêu chuẩn)
 • Xây dựng thư viện các linh kiện, thiết bị, chi tiết tiêu chuẩn
 • Chuyển đổi các biểu mẫu, quy trình, bộ mã, hệ thống phân loại