By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
0933 55 0934 duclq@soluca.com.vn Lầu 4 số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Dịch vụ chúng tôi cung cấp

trong triển khai PDM/PLM và chuyển đổi số

Tư vấn

  • Tư vấn lựa chọn phân hệ và mô hình phù hợp
  • Phạm vi áp dụng và triển khai
  • Lựu chọn và đầu tư phần mềm và phần cứng phù hợp

Triển khai

  • Triển khai hệ thống PDM/ PLM
  • Kết nối và đồng bộ với ERP, MES
  • Chuẩn hóa bản vẽ và hồ sơ kỹ thuật theo hệ thống
  • Triển khai hệ thống bảo vệ tài liệu và hồ sơ (DLP)

Chuyển đổi dữ liệu

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu mới phù hợp với hệ thống mới (Vật liệu, biểu mẫu, báo cáo)
  • Xây dựng thư viện sản phẩm (Thư viện sản phẩm, cụm, chi tiết, các thành phần tiêu chuẩn)
  • Xây dựng thư viện các linh kiện, thiết bị, chi tiết tiêu chuẩn

Copyright 2023, SoluCA Co., Ltd.