Số lượng biến thể ngày càng tăng, vòng đời sản phẩm ngắn hơn và tỷ lệ phần mềm ngày càng tăng liên tục làm tăng độ phức tạp của sản phẩm. Vì số lượng lớn các yêu cầu sản phẩm và sự phụ thuộc lẫn nhau, quản lý yêu cầu có hệ thống là điều cần thiết. Với CONTACT Requirements Engineering, bạn thậm chí còn có thể kiểm soát được các thông số kỹ thuật phức tạp của khách hàng: từ nắm bắt và hoàn thiện đến truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thay đổi. Sử dụng các yêu cầu như một la bàn để phát triển sản phẩm và do đó làm chủ vòng đời sản phẩm.

(Điền vào biểu mẫu dưới đây để tải bài viết chi tiết)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Với lựa chọn dưới đây, SoluCA sẽ liên lạc với bạn