Quản lý, sử dụng và đảm bảo tính sẵn có của tài liệu là nhiệm vụ chính trong bất kỳ công ty nào. Theo quan điểm của số lượng lớn các tài liệu, giao diện và hệ thống liên quan, tài liệu lưu trữ thông thường trên ổ đĩa mạng hoặc trong các hệ thống e-mail dẫn đến ngõ cụt. Hệ thống quản lý tài liệu của CONTACT cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng bằng cách sử dụng hậu cần tài liệu thông minh – ngay cả trong các quy trình phức tạp – đồng thời hỗ trợ làm việc nhóm.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Với lựa chọn dưới đây, SoluCA sẽ liên lạc với bạn